• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Español
Паспортні дії
Опубліковано 29 листопада 2019 року о 16:41

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших представників.

У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

Посольство оформлює та видає паспорти з безконтактним електронним носієм (чіпом)

До безконтактного електронного носія (чіпа) вноситься інформація, що міститься на сторінці даних паспорта, біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи (з 14 років), за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук (з 12 років).

ВАЖЛИВО: Процедура оформлення паспорта займає до 3-х місяців з дня подачі повного пакету документів (без урахування часу доставки виготовленого паспорта до Посольства). Паспорт друкується в Україні. Паспорт друкується в Україні.


Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/консульською установою у таких випадках: 

 • оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України); 
 • втрата або викрадення паспорта; 
 • непридатність паспорта для подальшого використання; 
 • відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок; 
 • закінчення строку дії паспорта; 
 • зміна інформації, внесеної до паспорта; 
 • виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до дипломатичного представництва/консульської установи подаються:

1. Громадянином України, який досяг шістнадцятирічного віку:

 • заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одна фотокартка розміром 10 х 15 см (фотокартки мають бути кольорові, чіткі, на білому фоні);
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;
 • заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;
 • квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденнямпопереднього паспорта додатково додаються:

 • у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;
 • документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

 • паспорт, що підлягає обміну;
 • документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

2. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює вперше паспорт:

 • заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одна фотокартка розміром 10 х 15 см (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу);
 • свідоцтво про народження;
 • довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);
 • документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;
 • заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). Заяву від імені дитини подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.
 • квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 • свідоцтва про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.
  Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

3. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює паспорт:

 • заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;
 • свідоцтво про народження; 
 • дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одна фотокартка розміром 10 х 15 см (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу);
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;
 • заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (у разі потреби). Заяву від імені дитини подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.
 • квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 • свідоцтва про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Для внесення інформації вперше до Реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадяни України мають надати документи, що підтверджують таку інформацію (наприклад, для підтвердження місця народження подається свідоцтво про народження чи паспорт громадянина України; для підтвердження місця проживання/перебування (реєстрації) - документ, виданий відповідними органами країни перебування; для підтвердження громадянства України осіб, які набули громадянство України за територіальним походженням чи народженням – довідка про реєстрацію особи громадянином України; тощо).


За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

 1. 40 дол. США / 800  песо мекс. – за видачу паспорта громадянам України, які не досягли 16 річного віку, у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон (40 дол. США/ 800 песо мекс. стягується за розгляд заяви, оформлення паспорта здійснюється безкоштовно);
 2. 90 дол. США / 1800 песо мекс. - за оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон + 40 дол. США/ 800 песо мекс. стягується за розгляд заяви.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», продовження терміну дії паспорта провадиться у порядку, встановленому для його оформлення.

З 1 квітня 2015 року продовження паспорта здійснюється у виключних випадках і у разі неможливості оформлення паспорта нового зразка у необхідні терміни, передбаченого Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення (далі - Порядок), затвердженого постаново КМУ від 07.05.2014 №152.

Для продовження терміну дії паспорта до консульського підрозділу Посольства України у Мексиці подаються:

а) заява-клопотання;

б) оригінал паспорта, термін дії якого підлягає продовженню;

в) свідоцтво про народження.

г) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання за кордоном, або право на тимчасове проживання чи факт такого проживання на території держави не менше шести місяців на момент подачі заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (копія додається до заяви-анкети);

д) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності), крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;

є) квитанція про сплату консульського збору або документ, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України. Оплата здійснюється виключно після надання документів для перевірки в Посольстві.

Вартість продовження терміну дії паспорта становить 50 дол. США / 775 песо мекс. (у т.ч. 20 дол. США / 310 песо мекс. за розгляд заяви та 30 дол. США / 465 песо мекс. за продовження терміну дії паспорта).

Строк розгляду клопотання про продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон складає 1 місяць. У разі необхідності проведення додаткової перевірки поданих заявником відомостей цей строк може бути продовжений на строк не більше, ніж на три місяці.

У разі необхідності термінового продовження терміну дії паспорта консульський збір сплачується у подвійному розмірі. Строк продовження терміну дії паспорта у терміновому порядку складає 10 днів (у разі, якщо громадянин України перебуває на постійному консульському обліку в Посольстві).

Увага! Для громадян України, які мають в паспортах відмітку «постійне проживання» але не перебувають на постійному консульському обліку в Посольстві, та громадян України, які тимчасово проживають в межах консульського округу Посольства (зареєстровані в Україні), продовження терміну дії паспорта здійснюється після отримання Посольством погодження територіального управління Державної міграційної служби України за місцем реєстрації (попередньої реєстрації) заявника в Україні.


Чинним законодавством України не передбачено внесення відомостей про дитину, яка народилася за кордоном, до закордонного паспорта одного з батьків - громадянина України.

Громадянам України, які не досягли 16-річного віку, оформляється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Відповідно до пункту 71 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, персоналізовані бланки паспортів для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника можуть бути надіслані МЗС до закордонних дипломатичних установ міжнародним експрес-відправленням DHL Express.

Алгоритм дій:

 • Для замовлення експрес-доставки Вашого документу натисніть на зображення паспорту України на сайті: https://dhlportal.com.ua/;
 • Заповніть всі поля у платіжному вікні: Країна (Мексика), Вхідний номер заявки (це номер ідентифікатора сесії з шести цифр, який Вам видає консульська посадова особа), ПІБ власника паспорту, Ваш E-mail, сплатити послугу.
 • Заповніть Заяву DHL Express від руки та надішліть на E-mail Консулсьтва разом з квитанцію про сплату за послуги DHL Express Україна.

Після надходження Вашого паспорта до Консульства, Вам буде надіслано повідомлення «паспорт прибув до ЗДУ».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux