Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах

, Київ 19:55

Тарифи консульського збору та терміни вчинення консульських дій

Оплата за вчинені у консульському відділі Посольства України в Мексиці (м. Мехіко) консульські послуги здійснюється виключно на рахунок Посольства України в Мексиці в мексиканських песо:

 

 

Оплата в мексиканських песо

 

Рахунок в банку Scotiabank00103769510

Оплата може здійснюватися на зазначений рахунок у будь-якому відділенні банка Scotiabank.

Найближчий до Консульського відділу Посольства України в Мексиці філіал банку Scotiabank знаходяться за адресою:

Av. Prado Norte Num. 218, Col. Lomas De Chapultepec, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 11000, México.

Звертаємо увагу на те, що в Консульському відділі не приймаються: готівка, банківські чеки, кредитні картки, а також сплата, здійснена через Інтернет та банкомати.

 

З 16 КВІТНЯ 2017 РОКУ ДІЮТЬ НАСТУПНІ ТАРИФИ.

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка    
в доларах США в  мексиканських песо    
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ    
     
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 400    
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 2000    
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 150 3000    
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  70 1400    
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 400    
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 600    
7 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 10 200    
8 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 20 400    
     
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ    
     
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 150 3000    
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 4000    
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 600    
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 600    
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 600    
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 600    
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 600    
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 2000    
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 200 4000    
10 Видача довідки про належність до громадянства України 20 400    
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 400    
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 150 3000    
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 250 5000    
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ    
     
1 Оформлення транзитної візи (B)*:      
  разової 65 1300    
  дворазової 65 1300    
  багаторазової 65 1300    
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:      
  разової 65 1300    
  дворазової 65 1300    
  багаторазової 65 1300    
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:      
  багаторазової 65 1300    
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору    
     
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ    
     
1 Розгляд заяви про витребування документа 15 300    
2 Видача витребуваного документа 50 1000    
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 1600    
     
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ    
     
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 200    
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 50 1000    
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 150 3000    
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 600    
     
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ    
     
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 600    
2 Реєстрація шлюбу 100 2000    
3 Реєстрація розірвання шлюбу:        
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 3000    
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 130 2600    
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 150 3000    
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 40 800    
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 130 2600    
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 260 5200    
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 50 1000    
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 2000    
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 70 1400    
     
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ    
     
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:        
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1000 песо мекс.    
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 8000 песо мекс.    
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 400 песо мекс.    
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 70 1400    
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 800    
- іншим особам 80 1600    
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 800    
- іншим особам 80 1600    
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"    
е) - посвідчення інших довіреностей 40 800    
є) посвідчення заповітів 30 600    
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 3000    
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  2000 песо мекс.    
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 3000    
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 30 600    
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 30 600    
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 70 1400    
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 60 1200    
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 200    
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 600    
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 600    
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 600    
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 600    
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 500 песо мекс. і не більше 4000 песо мекс.     
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 1000 песо мекс. за кожен місяць зберігання, що почався    
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 300 песо мекс. і не більше 4000 песо мекс.    
16 Вчинення морських протестів 120 2400    
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 600    
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 30 600    
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)    
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 60 1200    
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 200    
     
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ    
     
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 70 1400    
     
ІX. ІНШІ ДІЇ    
     
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)    
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 4000    
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 2000    
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 600    

  

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

400

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

2000

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

3000

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

1400

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

1500

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

400

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

465

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

155

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

310

  

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

2325

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

3100

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

465

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

465

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

465

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

465

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

465

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

1550

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

3100

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

310

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

310

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

2325

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

250

3875

  

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

  

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

85

1317.5

 

дворазової

130

2015

 

багаторазової

200

3100

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

1317.5

 

дворазової

130

2015

 

багаторазової

200

3100

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

1317.5

*

 

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

  

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

232.5

2

Видача витребуваного документа

50

775

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

1240

  

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

155

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

775

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

150

2325

4

Видача довідки про засвідчення документу.

30

465

  

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

  

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

465

2

Реєстрація шлюбу

100

1550

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

2325

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

130

2015

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

2325

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

620

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

130

2015

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

260

4030

7

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

775

8

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

1550

9

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

70

1085

  

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

  

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

- іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/775 песо мекс.

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США / 6200 песо мекс.

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США / 310 песо мекс.

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

1085

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

 

40

80

 

 

 

 

620

1240

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

40

80

 

 

620

1240

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

620

є)

- посвідчення заповітів

30

465

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

2325

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США / 1550 песо мекс.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

2190

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

465

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

465

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

1085

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

10

930

 

155

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

465

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

465

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

465

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

465

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США / 387.5 песо мекс. і не більше 200 дол. США / 3100 песо мекс.

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол. США /775 песо мекс. за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США / 232.5 песо мекс. і не більше 200 дол. США / 3100 песо мекс.

16

Вчинення морських протестів

120

1860

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

465

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

465

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

60

930

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

155

    

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

  

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

1085

  

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

3100

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

1550

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 

30

465

 

Терміни вчинення консульських дій:

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – до десяти календарних днів з дати, наступної після отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Протягом не більше як дев’яносто днів після оформлення анкети.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника).

У звичайному порядку зміни до паспорта вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.

У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до паспорта можуть бути внесені у день звернення.

5. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

8. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

9. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.


Consular Section of the Embassy of Ukraine in Mexico
Керівник: Пророк Ганна Василівна
Перший секретар з консульських питань
Адреса: Paseo de la Reforma № 730, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F.. Переглянути на мапі
Телефон: (+5255) 5282-4085
Факс: (+5255) 5282-4768
Ел. пошта: ucraniaemb@prodigy.net.mx