• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Español
Щодо квот на навчання закордонних українців у 2019 році
Опубліковано 31 січня 2019 року о 00:38

Міністерство освіти і науки України повідомляє про те, що, з метою задоволення освітніх потреб закордонних українців, які проживають за межами України,  на 2019 рік для зазначених осіб виділено квоти на навчання у закладах вищої освіти України, підпорядкованих МОН, за рахунок коштів державного бюджету України.

Відповідно до Закону України «Про закордонних українців», постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 344 «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року» з метою сприяння задоволенню освітніх потреб закордонних українців, які проживають за межами України,  Міністерство освіти і науки України інформує про виділення у 2019 році квот на навчання закордонних українців за рахунок коштів державного бюджету України у закладах вищої освіти України (далі – ЗВО), підпорядкованих Міністерству освіти і науки.

Враховуючи завдання Міністерства закордонних справ України  щодо розвитку зв’язків із закордонними українцями, просимо сприяти у розповсюдженні інформації про умови виділення квот на навчання у ЗВО  (додаток 1) серед представників закордонного українства та доручити дипломатичним установам України за кордоном здійснити заходи щодо організації передачі Міністерству освіти і науки документів закордонних українців, кандидатів на навчання у ЗВО, у розрізі країн проживання.

Звертаємо увагу, що документи закордонних українців, кандидатів на навчання у ЗВО в межах квот, подаються МОН поштою до 31 березня 2019 року. Отримані документи кандидатів на навчання після встановленого терміну не розглядатимуться.

 Комплект документів на кожного кандидата має бути зібраний  в окрему папку у такій  послідовності:

1. Окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справі;

2. Анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою  у правому верхньому куті анкети (додаток 3);

3. Копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки (за наявності);

4. Копія посвідчення закордонного українця; 

5. Копія документа про освіту із зазначенням навчальних дисциплін, що вивчалися, та  оцінками (балами) (учні загальноосвітніх навчальних закладів надають довідку про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, підписану директором та завірену печаткою, студенти закладів вищої освіти – виписку із залікових відомостей із зазначенням навчальних дисциплін та складених заліків та іспитів  з оцінками, підписану керівником/заступником керівника ЗВО та завірену печаткою);

6. Лист-рекомендація українського національного культурного товариства (за наявності);

7. Згода на збір та обробку персональних даних.

Звертаємо увагу на те, що неповні комплекти документів кандидатів або документи, подані з порушенням встановлених термінів, до розгляду не приймаються.              

Умови виділення квот, вступ та зарахування на навчання

 

Квоти на навчання закордонних українців у ЗВО  за рахунок коштів державного бюджету України установлюються за денною формою навчання.

Зазначені квоти не поширюються на  громадян України, які проживають в іноземних країнах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до ЗВО.

Вимоги щодо виділення квоти на навчання закордонного українця:

 1. Наявність посвідчення закордонного українця;
 2. Наявність відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти;
 3. Володіння українською мовою; 
 4. Рекомендація дипломатичної установи України у країні постійного проживання закордонного українця та/або офіційно-зареєстрованого українського національно-культурного товариства, та/або ЗВО.

Закордонні українці, які планують вступати до  ЗВО на навчання в межах квот, мають підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця,  мати документ про  освіту з оцінками (балами), що відповідають оцінкам «відмінно» та «добре»,  і дає право  вступу на навчання на відповідному рівні вищої освіти у навчальних закладах країни постійного проживання, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти. Закордонні українці, які не володіють українською мовою, можуть бути зараховані на підготовчі відділення ЗВО з оплатою за навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (стипендія у цей період навчання не надається) .

Затверджені квоти прийому закордонних українців до відповідних ЗВО за ступенями вищої освіти та спеціальностями розміщуються на офіційному сайті МОН у тижневий строк після прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

Зарахування закордонних українців до ЗВО на місця державного замовлення здійснюється у межах установлених квот за результатами співбесіди з предметів, визначених правилами прийому до ЗВО та мови навчання. Строки подачі документів, проведення співбесіди  та зарахування визначаються приймальними комісіями відповідних закладів освіти  та розміщуються на офіційному веб-сайті.

Для вступу до ЗВО в межах установлених квот закордонний українець особисто подає до структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі такі документи:

 а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

б) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

в) копію паспорта;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

д) посвідчення закордонного українця;

е) 4 кольорових фото розміром 3х4 см.

Документи, визначені у пунктах а), б), в) повинні бути перекладені  українською мовою та нотаріально засвідчені.

Документи, визначені у пунктах а), б) повинні бути офіційно завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Документи про освіту закордонних українців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до чинного законодавства.

Закордонні українці, які зараховані до ЗВО на місця державного замовлення у межах установлених квот, забезпечуються стипендією відповідно до чинного законодавства України, та місцем у гуртожитку з оплатою за проживання у розмірі, встановленому для громадян України, медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному  напрямку  здійснюються за власні кошти закордонних українців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

№ посвідчення закордонного українця                                           

Назва ЗВО

Назва напряму підготовки (спеціальність)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

А н к е т а

іноземного громадянина, який

направляється на навчання до                                                                                                  закладів вищої освіти України

             

Країна (громадянство)

 

 

 

Photo

 

 

 

Photo

 

 

 

Photo

 

 

 

Photo

 

Прізвище, ім'я по батькові

 

 

 

Стать

 

Номер паспорта

(копія паспорта додається)

 

Номер посвідчення закордонного українця (копія додається)

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

 

Адреса постійного місця проживання, мобільний телефон

 

 

Рівень володіння українською  мовою

 

Освіта (назва навчальних закладів, їхнє місцезнаходження, 

дата вступу, дата закінчення,

документ про освіту)

 

Оцінки (бали) з профільних  предметів

(копія документа про освіту додається)

 

Рівень підготовки у закладі  вищої освіти України

___ підготовчий факультет

 ___бакалаврат

___ магістратура

Назва обраної спеціальності

 

 

Назва закладу вищої освіти, де планується навчання

 

 

 

 

 

Підпис   ___________                                                      Дата _____________

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

Інформація

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти»

Міністерства освіти і науки України

 

Відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України у відношенні достовірності виданих запрошень для в’їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що видаються навчальними закладами  іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі Міністерства освіти і науки України. Персональні дані іноземного абітурієнта, що використовуються при реєстрації запрошень, які включені в затверджену законодавством форму Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення в облікову базу даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки запрошеному на навчання в Україну іноземцю.

________________________________________________________________________________

 

 

Згода

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ____________________________________________________________________________ ,

даю згоду Державному підприємству Міністерства освіти і науки України  «Український державний центр міжнародної освіти», діючому відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на збір та обробку моїх персональних даних в  облікових файлах (базах даних), в тому числі електронних, на ведення яких підприємство уповноважене  Міністерством освіти і науки України виключно в рамках статутних цілей і завдань підприємства.

Для обробки можуть бути використані наступні персональні дані:

- паспортні дані: повне ім’я, дата народження, серія, номер, дата видачі паспортного

документа, громадянство;

- країна проживання;

- стать;

- дата видачі документа(ів) про освіту.

 

«____»________________ 20____ року, ___________________ (_________________________)

                                                                                                         (підпис)                                               (П. І. Б.)

 

           

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux