Портал в режимі тестування та наповнення
Стан торговельно-економічного співробтництва між Україною та Мексикою
Опубліковано 17 березня 2015 року о 17:58

       На сьогоднішній день Україна має досить незначні обсяги торгівлі з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. За підсумками 2017-2018 рр. обсяг зовнішньої торгівлі товарами між Україною та країнами цього регіону становить близько 1,2 % від загального обсягу торгівлі.

      Мексика входить до основних торговельних партнерів України в регіоні та посідає 1 місце з часткою 26,3% від загального обсягу торгівлі з регіоном (2018 р.).

      У структурі зовнішньоторговельного обороту між Україною та Мексикою переважає двостороння торгівля товарами, частка якої протягом останніх 5 років становить 99 і більше відсотків.

 

ПОТОЧНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2017

2018

+/-

2018/2017, %

Товарообіг

267,9

327,7

59,8

122,3%

Експорт

129,5

155,9

26,4

120,4%

Імпорт

138,5

171,9

33,4

124,1%

Сальдо

-9,0

-16,0

 

 

 

За підсумками 2018 р. обсяги двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Мексикою збільшилися на 22,3% і склали 327,7 млн дол. США. При цьому, експорт з України зріс на 20,4% до майже 156 млн. дол. США,  а імпорт до України збільшився на 33,4% і склав майже 172 млн. дол. США.

Сальдо двосторонньої торгівлі негативне для України та складає – 16 млн. дол. США.

Показники двосторонньої торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2017

2018

+/-

2018/2017, %

Товарообіг

266,3

325,3

59,0

122,1%

Експорт

129,2

155,6

26,3

120,4%

Імпорт

137,1

169,8

32,7

123,8%

Сальдо

-7,9

-14,2

 

 

 За підсумками 2018 р. товарообіг між Україною та Мексикою склав 325,3 млн. дол. США, що на 22,1% або  59 млн. дол. США більше обсягів торгівлі товарами за відповідний період минулого року. Обсяги експорту українських товарів до Мексики склали 155,6 млн. дол. США та збільшились на 20,4% (або на 26,3 млн. дол. США), обсяги імпорту зросли на 23,8% (або на  32,7 млн. дол. США) та склали 169,8 млн. дол. США.

Сальдо у торгівлі товарами за цей період негативне для України і складає -
14,2 млн. дол. США.

 Товарна структура експорту з України до Мексики у 2017-2018 рр.

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2017

2018

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

129

100

156

100

26,3

120%

Продукція рослинництва у т.ч.:

30,4

23,5

59,4

38,2

29,0

196%

10 зерновi культури

30,1

23,3

33,8

21,7

3,7

112%

12 насiння і плоди олійних рослин

0,2

0,2

16,0

10,3

15,8

6519%

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

0,0

0,0

9,6

6,1

9,6

 

Неблагородні метали у т.ч.:

67,3

52,1

46,7

30,0

-20,6

69%

72 чорнi метали

65,0

50,3

42,1

27,0

-23,0

65%

73 вироби з чорних металiв

1,6

1,3

3,3

2,1

1,7

205%

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

0,7

0,5

1,2

0,8

0,5

174%

Мінеральні продукти у т.ч.:

9,5

7,3

26,9

17,3

17,4

284%

26 руди, шлаки і зола

4,8

3,7

22,9

14,7

18,1

477%

25 сіль; сірка; землі та каміння

4,7

3,6

4,0

2,5

-0,7

85%

84 + 85 устаткування

5,3

4,1

8,1

5,2

2,8

154%

31 добрива

9,1

7,0

7,1

4,6

-2,0

78%

24 тютюн і промислові замінники тютюну

2,7

2,1

5,8

3,7

3,1

215%

У 2018 р. у структурі експорту українських товарів до Мексики переважали поставки чорних металів (27%); зернових культур (21,7%); руди (14,7%),  насіння і плодів олійних рослин (10,3%); борошна, круп (6,1%); добрив (4,6%), тютюну (3,7%).

 Товарна структура імпорту з Мексики до України за 2017-2018 рр.

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2017

2018

Різниця  

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

Всього

137

100

170

100

33

123,8%

84+85 устаткування

48

35

54

32

6

112,2%

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

39

28

49

29

11

127,6%

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

12

8

16

9

4

138,4%

08 їстівнi плоди та горiхи

8

6

10

6

2

129,9%

30 фармацевтична продукція

8

6

8

5

0

103,4%

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

5

4

7

4

2

139,6%

25 сіль; сірка; землі та каміння

5

3

6

3

1

124,0%

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

0

0

1

0

0

193,7%

        За результатами 2018 р. у загальній структурі імпорту з Мексики в Україну домінували поставки: устаткування (32%), засобів наземного транспорту, крім залізничного (29%); алкогольних та безалкогольних напоїв (9%); бананів (6%); фармацевтичної продукції (5%); медичних приладів (4%); мінералів (шпат) (3%).

Показники двосторонньої торгівлі послугами

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

2017

2018

+/-

2018/2017, %

Обіг

1603

2389

786,4

149,1%

Експорт

222

283

61,2

127,6%

Імпорт

1381

2106

725,2

152,5%

Сальдо

-1159

-1823

 

 

У 2018 р. обіг послугами між Україною та Мексикою склав майже 2,4 млн. дол. США, що на 49,1% більше обсягів за аналогічний період минулого року. Обсяги експорту українських послуг до Мексики склали 283 тис. дол. США та збільшились на 27,6%, обсяги імпорту зросли на 52,5% та склали 2,1 млн. дол. США.

Сальдо у торгівлі послугами за цей період негативне для України і складає
1,823 млн. дол. США.

ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Динаміка торгівлі товарами та послугами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

ЗТО

249,8

103,1

181,8

72,8

237,7

130,7

267,9

112,7

Експорт

153,4

118,7

118,7

77,4

137,5

115,8

129,5

94,2

Імпорт

96,4

85,4

62,9

65,2

100,1

159,1

138,5

138,4

Сальдо

56,9

-

55,9

-

-37,4

-

-9

-

        За 2017 рік обсяги двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Мексикою зросли на 12,7% і склали 267,9 млн дол. США. При цьому експорт зменшився на 5,8% до 129,5 млн дол. США, тоді як зростання імпорту склало 38,4% до позначки у 138,5 млн. дол. США.

        Сальдо двосторонньої торгівлі залишається негативним і склало 9,0 млн дол. США.

       Динаміка торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

ЗТО

247,9

103,1

179,9

72,6

235,2

130,7

266,3

113,2

Експорт

152,5

118,6

118,2

77,5

136,5

115,5

129,2

94,7

Імпорт

95,4

85,3

61,7

64,7

98,7

160,0

137,1

138,9

Сальдо

57,1

-

56,5

-

37,8

-

-7,9

-

 

         У 2017 році товарообіг між Україною та Мексикою склав 266,3 млн дол. США, що на 13,2% більше обсягів торгівлі товарами за минулий рік. Обсяги експорту українських товарів до Мексики склали 129,2 млн дол. США та зменшились на 5,3% у порівнянні з минулим роком, обсяги імпорту зросли на 38,9 % та склали 137,1 млн дол. США.

       Сальдо у торгівлі товарами за цей період негативне для України і складає
  -7,9 млн. дол. США.

У 2017 році у структурі експорту українських товарів до Мексики переважали поставки продукції металургійного комплексу (52,1%), продукції АПК (33,9%), мінеральних продуктів (7,3%).

       За 2017 рік у загальній структурі імпорту з Мексики домінувало надходження: устаткування (34,8%), засобів транспорту (29%), продукції АПК (17,2%), продукції хімічної промисловості (7,9%).

      Динаміка  торгівлі послугами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

ЗТО

1,95

106,6

1,9

97,4

2,49

131,1

1,6

64,3

Експорт

0,9

132,4

0,65

72,2

1,04

160,0

0,22

21,2

Імпорт

1,04

90,4

1,25

120,2

1,44

115,2

1,38

95,8

Сальдо

-0,14

-

-0,6

-

-0,4

-

-1,16

-

За 2017 рік обсяги двосторонньої торгівлі послугами між Україною та Мексикою зменшилися на 35,7% і склали 1,6 млн. дол. США. При цьому експорт впав на 78,8% до 0,22 млн. дол. США, тоді як імпорт зменшився на 4,2% та склав 1,38 млн. дол. США. Сальдо негативне для України та складає 1,16 млн. дол. США.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux